Theo lịch trình

Lịch trình Chiều 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45 chỗ Chi tiết
Đón tiễn sân bay – Đà Nẵng 01 120.000 150.000 350.000 500.000 800.000 900.000 02 giờ
Đón tiễn sân bay – Hội An 01 250.000 300.000 600.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 02 giờ
Đà Nẵng – Hội An/ Bà Nà/ Thần Tài 02 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 100km/ ngày
Đà Nẵng – City Tour 02 1.000.000 1.200.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 100km/ ngày
Đà Nẵng – Huế 02 1.500.000 1.800.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.500.000 100km/ ngày
Đà Nẵng – Tam Kỳ 02 1.200.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 250km/ ngày
Đà Nẵng – Quảng Ngãi 02 1.600.000 2.000.000 2.800.000 3.200.000 3.800.000 5.000.000 300km/ngày
Đà Nẵng – Quảng Bình 02 4.500.000 4.800.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 2 ngày 1 đêm

Thuê xe có tài xế

Thuê xe VIP

Dịch vụ xe cưới

Danh mục

Blog