Vé Du Thuyền Mỹ Xuân Trên Sông Hàn Tại Đà Nẵng

150,000 

Bến Du Thuyền Đà Nẵng, 34 Bạch Đằng

Thời gian: 19h00

Lịch trình: 60 phút

Đặt ngay