Tour Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài Từ Đà Nẵng

750,000 


Xuất phát từ: Đà Nẵng

Thời gian: 08:00 AM - 17:00 AM

Lịch trình: Đà Nẵng - Núi Thần Tài - Đà Nẵng

Phương tiện: Xe du lịch

Đặt ngay Yêu cầu tư vấn