Tour Động Thiên Đường – Sông Chày – Hang Tối

1,350,000 

Khởi hành: Hàng ngày

Xuất phát từ: Tp. Đồng Hới

Thời gian: Trong ngày

Lịch trình: Đồng Hới - Phong Nha Kẻ Bàng - Đồng Hới

Phương tiện: Xe du lịch

Đặt ngay